Những câu hỏi về thanh toán

(1) Học viên thanh toán trực tiếp 50% Tổng học phí trước khi xử lý Visa
(2) Học viên thanh toán 50% Tổng học phí còn lại trong vòng 7 ngày sau khi Visa được chấp nhận.
(3) Trong trường hợp Visa bị từ chối, Công ty sẽ hoàn trả 50% Tổng học phí đã nhận sau khi trừ đi phí xử lý Visa $250.
(4) Trong trường hợp học viên không đến UAE để nhập học, sẽ phải chịu phí phạt $550. Công ty sẽ hoàn trả 50% Tổng học phí đã nhận sau khi trừ đi phí phạt $550.

– Trường hợp Visa bị từ chối, chúng tôi sẽ hoàn trả 50% Tổng Học Phí đã đóng sau khi trừ đi phí xử lý Visa $250.
Nội dung bảo đảm sẽ được thể hiện trên biên lai thu tiền do công ty cung cấp cho học viên khi thanh toán học phí. Lưu ý hãy giữ gìn hóa đơn cẩn thận.
– Thời gian hoàn trả: 3 – 5 ngày làm việc.