Những câu hỏi khác

Có . Nhân viên công tác học viên sẽ giúp học viên mở tài khoản, thẻ sim v.v.

Khi gặp khó khăn hay bất cứ vấn đề gì trong quá trình học, các bạn sẽ liên hệ trực tiếp với phòng hỗ trợ học viên của học viện đề được hỗ trợ.
Trong trường hợp, về phía nhà trường không hỗ trợ được, thì bạn có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ bạn tại công ty chúng tôi để chúng tôi liên hệ làm việc trực tiếp với trường.( các vấn đề trong khả năng cho phép)
Giữa ban, học viện và Sao Sài Gòn trước khi nhập học có ký kết hợp đồng (thư mời nhập học)- thể hiện rõ trách nhiệm và quyền lợi, nghĩa vụ các bên, đảm bảo về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Nên các bạn có thể yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ luôn hỗ trợ đồng hành cùng các bạn khi các bạn cần.